História Castle DISTILLERY

Počiatky liehovarníckej tradície v podhradí siahajú už do obdobia pred rokom 1343, kedy bolo mestu Stará Ľubovňa udelené výčapné právo. Na tomto mieste do polovice 18. storočia stál drevený liehovar, v listinách spomínaný už v roku 1746. V polovici 18. storočia poľská kráľovná Mária Jozefína iniciovala celkovú prestavbu podhradia a v jej rámci bol vybudovaný na svoju dobu moderný kamenný liehovar. Stáročné liehovarnícke umenie a tradičné výrobné postupy sa dodnes uchovávajú za múrmi tejto pálenice.

 • 1500
  p.n.l.

  Nádoba z doby bronzovej

  V oblasti Myšej hôrky pri Spišskom Štvrtku v 70. rokoch minulého storočia bola nájdená časť hlinenej destilačnej nádoby z obdobia okolo roku 1500 p. n. l. Nádoba je považovaná za jednu z najstarších v celoeurópskom kontexte. Tento nález dokazuje, že sa na Spiši „pálilo“ už v bronzovej dobe.

 • 1292

  Prvá písomná zmienka

  V roku 1292 sa po prvý krát vyskytuje priama písomná zmienka o Starej Ľubovni. Zachovala sa v listine krakovského a sandomierskeho vojvodu Václava II.

 • 13.st.

  Zrod Ľubovnianskeho hradu

  Ľubovniansky hrad dal postaviť uhorský kráľ Ondrej III. koncom 13. storočia.

 • 1343

  Výčapné právo

  Uhorský kráľ Ľudovít Veľký povýšil Ľubovňu (Lublow) na slobodné kráľovské mesto. S povýšením súčasne udelil mestu aj mnohé výsady, medzi ktoré patrilo aj výčapné právo - právo dorábať víno, variť pivo a páliť alkohol.

 • 1746

  Prvá zmienka o drevenom liehovare

  Prvá písomná zmienka o drevenom liehovare a „beczke z wodki “ na hrade Ľubovňa. Dobový dokument s názvom "Palarnia" potvrdzuje existenciu dreveného liehovaru vo veľmi zlom technickom stave.

 • 1773

  Kamenný liehovar

  Podporučík rakúskej armády, inžinier, kreslič Franz von Paulleti vyhotovil v roku 1773 pod vedením majora a inžiniera Batschecka podrobný plán hradu Ľubovňa a podhradia. Súčasťou týchto plánov je veľmi presné zakreslenie polohy a pôdorysného riešenia kamenného liehovaru s podrobným popisom.

 • 2022

  Znovuzrodenie hradnej pálenice

  Od poslednej významnej udalosti uplynulo takmer 300 rokov a nastal čas na zmenu. Naša misia týmto len začína a spolu s ňou sa začína písať nová história hradnej pálenice s rešpektom voči lokalite, s láskou k tradícii a s obrovským dôrazom na udržateľnosť.