Castle Distillery stojí na mieste pôvodnej hradnej pálenice, ktorá bola súčasťou majera pod Ľubovnianskym hradom a pokračuje v bohatej liehovarníckej tradícii. Našim poslaním je pokračovať v písaní modernej histórie a sprístupniť tento klenot v podhradí pre širokú verejnosť.

História

Z histórie je zrejmé, že pálenka sa na spiši pálila už počas doby bronzovej. Ďalej vieme, že keby nebolo Márie Terézie, pestovanie ovocia by sa možno nikdy nestalo remeslom. Len vďaka histórii, vieme pokračovať v šľapajách našich predkov.

Lokalita

Len vďaka histórii vieme, akú významnú rolu hral Ľubovniansky Hrad, ako veľmi mu pomohla jeho lokalita a vďaka čomu sa pestovateľstvu v Starej Ľubovni darí do dnes.

Ovocné sady

Hradná pálenica bez sadu jednoducho nemôže existovať. V podhradí Ľubovnianskeho hradu bol svojho času nie jeden, ani dva, ale tri ovocné sady. Čoskoro jeden z nich opäť ožije bzučaním včiel a vôňou sladkého čerstvého ovocia.