Historia Castle DISTILLERY

Początki tradycji gorzelniczej na zamku sięgają okresu przed 1343 rokiem, kiedy to miastu Stara Lubowla nadano prawo propinacji. Do połowy XVIII wieku w tym miejscu stała drewniana gorzelnia, wzmiankowana w dokumentach już w 1746 roku. W połowie XVIII wieku polska królowa Maria Józefina zainicjowała gruntowną przebudowę podzamcza, a w jego obrębie powstała nowoczesna, jak na tamte czasy, kamienna gorzelnia. Za murami tej gorzelni zachowały się wielowiekowa sztuka gorzelnicza i tradycyjne metody produkcji.

 • 1500
  p.n.e.

  Naczynie z epoki brązu

  W rejonie Myšej hôrky w pobliżu miejscowości Spišský Štvrtok w w latach 70-tych ubiegłego wieku znaleziono część glinianego naczynia do destylacji z okresu 1500 p.n.e. Naczynie uznaje się za jeden z najstarszych w kontekście paneuropejskim. To odkrycie dowodzi, że w Spiszu „palono” już w epoce brązu.

 • 1292

  Pierwsza pisemna wzmianka

  W 1292 roku po raz pierwszy pojawia się bezpośrednia pisemna wzmianka o Starej Lubowli. Zachowała się w dokumencie księcia krakowskiego i sandomierskiego Wacława II.

 • XIII wiek

  Narodziny Zamku Lubowelskiego

  Zamek Lubowelski został zbudowany przez króla węgierskiego Andrzeja III pod koniec XIII wieku.

 • 1343

  Prawo propinacji

  Król Węgier Ludwik Wielki podniósł Lubowlę (zwaną dawniej Lublow) do rangi wolnego miasta królewskiego. Wraz z awansem nadał jednocześnie miastu wiele przywilejów, w tym prawo propinacji – prawo do produkcji wina, warzenia piwa i palenia alkoholu.

 • 1746

  Pierwsza wzmianka o drewnianej gorzelni

  Pierwsza pisemna wzmianka o drewnianej gorzelni i beczke z wodki na Zamku Lubowelskim. Dokument z tamtej epoki zwany Palarnia potwierdza istnienie drewnianej gorzelni w bardzo złym stanie technicznym.

 • 1773

  Kamienna gorzelnia

  Porucznik armii austriackiej, inżynier, kreślarz Franz von Paulleti w 1773 roku pod kierunkiem majora i inżyniera Batschecka wykonał szczegółowy plan Zamku Lubowelskiego i podzamcza. Częścią tych planów jest bardzo dokładny rysunek położenia i planu kamiennej gorzelni wraz ze szczegółowym opisem.

 • 2022

  Odrodzenie zamkowej gorzelni

  Od ostatniego ważnego wydarzenia minęło prawie 300 lat i nadszedł czas, aby je kontynuować. Naszą misją jest kontynuowanie pisania historii zamkowej gorzelni z szacunkiem dla okolicy, z miłością do tradycji i z ogromnym naciskiem na zrównoważony rozwój.

Castle Distillery to nietuzinkowa destylarnia, określana jako destylarnia z długą historią nie tylko w naszym kraju, ale i na skalę światową. Jest to jedna z pięciu najstarszych destylarni na świecie, na co wskazuje kalendarium destylarni. Jest to również czwarta najstarsza destylarnia w Europie i pierwsza najstarsza destylarnia w Europie Środkowo-Wschodniej.