Cenník

Cena za výrobu destilátu z dodaného ovocného kvasu je stanovená paušálnym poplatkom za jednu destiláciu, ku ktorej je pripočítaná spotrebná daň na základe vydestilovaného množstva destilátu z dodaného kvasu.

Cena pozostáva:
Paušálny poplatok za jednu destiláciu 150 s DPH €
Spotrebná daň za 1 liter 50% destilátu 4,212 s DPH €

Cena u nás vyrobeného destilátu sa odvíja od kvality vášho kvasu.

Čím kvalitnejší kvas, tým vyššia výťažnosť = nižšia cena za liter vypáleného destilátu.

Uvádzame príklad:
Pestovateľ má 300 litrov kvalitného kvasu. Pri priemernej výťažnosti získa približne 40 litrov nariedeného 50% destilátu. Cena za liter bude približne 7,962 € .

Cena za službu zahŕňa:
- práca obsluhy zariadenia
- spotrebovaná energia
- likvidácia výpalkov
- režijné náklady prevádzkovateľa
- nariedenie destilátu na požadovanú liehovitosť

Minimálne množstvo kvasu je 150 litrov/ z jedného druhu ovocia. Maximálne množstvo na jeden korok je 300 l.

Doplnkové služby:
- možnosť zakúpiť sklenené fľaše s uzáverom v objeme 0,5l
- ponúkame personalizovanú etiketu pre váš destilát
- ponuka sklenených demižónov
- ponuka sudov na kvas
- uskladnenie kvasu v priestoroch pálenice 10 eur /deň

Pestovateľom je k dispozícii parkovisko ZDARMA na nevyhnutne potrebný čas - max však 30min od vstupu do areálu (vykládka kvasu, odber destilátu).

Pestovateľ – je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi pálenice polovicu spotrebnej dane z liehu v sume 7,02 EUR za liter 100 % alkoholu plus 20 % DPH (3,51 EUR plus 20 % DPH za liter 50 % destilátu) do množstva 43,0 litrov LAA na jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie. Nad uvedený limit zaplatí pestovateľ plnú sadzbu spotrebnej dane t. j. 14,04 EUR za liter LAA plus 20 % DPH. Cena za službu a spotrebná daň z liehu je splatná v hotovosti alebo kartou ihneď pri odbere (vyskladnení) vyrobeného destilátu.

Aktualizované 23.08.2023.