Distillery with Orchard

Our distillery with orchard is open to anyone seeking top-tier service and unparalleled quality..

Hradný liehovar

Počiatky liehovarníckej tradície v podhradí siahajú už do obdobia pred rokom 1343, kedy bolo mestu Stará Ľubovňa udelené výčapné právo. Na tomto mieste do polovice 18. storočia stál drevený liehovar, v listinách spomínaný už v roku 1746. V polovici 18. storočia poľská kráľovná Mária Jozefína iniciovala celkovú prestavbu podhradia a v jej rámci bol vybudovaný na svoju dobu moderný kamenný liehovar. Stáročné liehovarnícke umenie a tradičné výrobné postupy sa dodnes uchovávajú za múrmi tejto pálenice.

  • 1343

    Udelenie výčapného práva

  • 1773

    Prvá písomná zmienka o drevenom liehovare

  • 2022

    Otvorenie Castle Distillery

State-of-the-Art Technology

The heard of our distillery is a copper distillation column, which is not just functional but also a sight to behold. Through controlled distillation, a careful approach, and adherence to traditional, proven processes, we ensure the utmost quality in our spirits The fermented fruit juices are distilled in batch distillation through 300-litre Arnold Holstein copper stills.

Use the Distillery Services

In our distillery with an orchard, one can distil high-quality fruit spirit directly from their own produce. Captivate your friends and acquaintances with a personalised label on your very own spirit.